محدودیت ها برای پرداخت تسهیلات رونق تولید

شیری-  پرداخت تسهیلات رونق تولید، مشروط به نداشتن معوقه های بالای 25 درصد شد.رئیس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی روز گذشته با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: با توجه به این که پرداخت تسهیلات از محل طرح رونق تولید بدون در نظر گرفتن معوقه های بانکی و چک های برگشتی پرداخت می شد اما طی بخشنامه ای امسال این تسهیلات در شرایطی پرداخت می شود که میزان معوقه ها، بدهی و چک های برگشتی بیشتر از 25 درصد نباشد. «امید حیدریان» افزود: اجرای این بخشنامه محدودیت هایی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، چون اغلب آن ها بدهی های زیادی دارند که توان بازپرداخت آن ها را ندارند.در عین حال معاون صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: تاکنون 49 نفر در  سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند که از این تعداد  پرونده 32 نفر در کمیته تسهیل رونق تولید بررسی و تأیید شده است و زمانی آن ها را به بانک معرفی می کنیم که آمارشان را به روز کنند.به گفته وی، تاکنون 13 نفر به بانک معرفی شده اند اما میزان تسهیلاتی که دریافت خواهند کرد بستگی به تصمیم گیری بانک دارد.