نوروز و تکالیف مدارس

گروه اجتماعی- شیوع کرونا در اواخر امسال سیستم آموزشی را به سوی آموزش های مجازی سوق داد. امسال نخستین سالی است که در نوروز هم دانش آموزان از آموزش های معلمان خود بهره مند خواهند شد. «بدخشان» معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهارمی کند: در راستای ارتقای مهارت های مطالعه، کتاب و کتاب خوانی طرح عید و داستان در مدارس ابتدایی اجرا می شود. چندین سال است که در دوره ابتدایی پیک بهاری حذف و طرح عید و داستان جایگزین آن شده است به طوری که دانش آموزان ابتدایی در ایام تعطیلات نوروز داستان نویسی، داستان خوانی و داستان گویی را دنبال می کنند.